Missie en Visie

Missie en Visie

Onze missie:

Ons doel is niet alleen het bieden van hulp aan vluchtelingen, ontheemden en oorlogsslachtoffers die vanwege hun politieke voorkeur, ras of religie vervolgd worden, maar ook het bevorderen van gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Wij willen ons daarnaast speciaal inzetten voor het bevorderen en in stand houden van de Suryoyo (Aramese) taal in woord en geschrift en het bevorderen en in stand houden van de Suryoyo cultuur en gewoonten.  Gezien de historische achtergrond van Stichting Schlomo en de enorme reikwijdte van de in ons missiestatement omschreven problematiek, richten wij ons voornamelijk op die regio’s waar historisch gezien de Aramese taal wordt gesproken - Syrie╠ł, Irak, Libanon, Turkije

Onze visie

Schlomo is van mening dat zij haar doelstelling het best kan bewerkstellingen door een groot netwerk te bouwen in Nederland. Dit zal zij doen, voortbouwende op het netwerk dat al deels bestaat binnen de Syriac (Syrisch-Orthodoxe) gemeenschap in Nederland. Maar ook door de contacten die in de afgelopen jaren al gelegd zijn binnen voornamelijk christelijk Nederland verder te onderhouden en uit te breiden. En door nieuwe netwerken aan te boren door het geven van presentaties en het organiseren van bijeenkomsten. Ook zal Schlomo op zoek gaan naar relevante partners om zowel individueel als gezamenlijk projecten op te zetten.

Recente Nieuwsberichten

Wat er nu allemaal speelt