Turkije

Wat doen wij in Turkije

Turkije

Turkije, het land met een rijk christelijk verleden, staat vandaag de dag bekend om de brute vervolging van christenen. Vooral de laatste 100 jaar is het aantal christenen schrikbarend gedaald. In het begin van de twintigste eeuw bedroeg het aantal christenen nog ongeveer 30% van de bevolking. Hedendaagse schattingen geven aan dat van een totale bevolking van 84,5 miljoen slechts 0,2% als christen wordt geïdentificeerd.  Een klein deel van die groep wordt gevormd door de Suroye (Chaldeeuws-Syriac-Assyrische bevolking), die voornamelijk in de provincie Hatay  (met als hoofdstad Antiochië) en de regio Tur Abdin wonen. Dit is de regio waar de gruwelijke Aramese genocide Seyfo plaatsvond in 1915.

Als we inzoomen op de jaren 2000, zien we veel voorbeelden van systematische vervolging van christenen. De ombouw van eeuwenoude kerken tot moskeeën, zoals de Chora-kerk, het Stoudios-klooster en, als dieptepunt, de Haga Sophia, toont een diepe minachting voor het christelijk geloof en zendt een onmiskenbare boodschap uit. Berucht zijn de verhalen van christelijke hulpverleners die voor lange of korte tijd gevangen werden gezet. Hoewel ze meestal na een paar uur weer worden vrijgelaten, kan het intimiderende effect van dergelijke incidenten niet worden onderschat. Stichting Schlomo werkt nauw samen met haar zusterorganisatie ter plaatse, SUDEF. Door directe hulp na de aardbeving, zoals kleding, voedselpakketten, hygienepakketten en noodwoningen, maar ook hulp voor langere termijn zoals livelihoodprojecten.

Als de internationale wereld de christenen in Turkije niet blijft steunen en hen geen kans geeft om een vruchtbaar en onafhankelijk leven op te bouwen, zal het voortbestaan van het christendom in Turkije niet alleen in gevaar komen, maar ook ten einde lopen.

Recente Nieuwsberichten

Wat er nu allemaal speelt