Irak

Wat doen wij in Irak

Irak:

Met de opkomst van ISIS is het christelijke Chaldeeuws-Syriac-Assyrische (CSA) volk ontheemd geraakt uit hun huizen op de vlakte van Nineveh in Noord-Irak. De ontheemding vond plaats in 2014. Van de naar schatting 1,5 miljoen christenen die in 2000 in Irak woonden, zijn er nog minder dan 300.000 over, waarvan 170.000 ontheemd zijn. Onder hen bevinden zich naar schatting ongeveer 35.000 kinderen.  Deze gemeenschappen worden gekenmerkt door een gevoel van verlies van veiligheid, onvoorspelbaarheid en een gebrek aan structuur in het dagelijks leven. Hun familie- en sociale netwerken zijn verbrijzeld. Voor de kinderen betekent dit conflict een fundamentele verandering van de sociale omgeving en infrastructuur die de ontwikkeling van het kind ondersteunt, naast het voortdurende risico op persoonlijk fysiek gevaar. Vrouwen en meisjes zijn het zwaarst getroffen door het conflict.

Nu families langzaam maar zeker terugkeren naar de vlakte van Nineveh, worden de uitdagingen duidelijk. Sociale structuren en familiebanden zijn vernietigd, financiële middelen zijn minimaal, religieuze verschillen zijn vaak verergerd door de recente gebeurtenissen en het vertrouwen tussen mensen is verdwenen. Stichting Schlomo ondersteunt haar zusterorganisatie ter plaatse, BNOW (Beth Nahrin Organisation for Women). Door directe hulp zoals voedselpakketten, hygienepakketten, medicijnen (zoals na de brand in Baghdede), maar ook hulp op de langere termijn zoals traumaverwerking, livelihoodprojecten en vakopleidingen.

Recente Nieuwsberichten

Wat er nu allemaal speelt