Syrië

Wat doen wij in Syrië

Syrië

Met de oprichting van het Autonoom Bestuur van Noordoost-Syrië (AANES) en de ondertekening van het ‘Sociaal Contract’ als basis voor het bestuur in de regio Noordoost-Syrië, is er ruimte gecreëerd om de traditioneel diepgewortelde patriarchale samenleving te doorbreken.

Een van de belangrijke pijlers van het ‘Sociaal Contract’ is de gelijkheid van vrouwen. Om dit te bereiken is niet alleen een mentaliteitsverandering van zowel mannen als vrouwen nodig, maar moeten de omstandigheden zo worden gecreëerd dat gelijkheid haalbaar is en de norm wordt. Om deze sociale verandering te bewerkstelligen is een belangrijke rol weggelegd voor Ngo’s en vrouwenorganisaties. Zo'n verandering heeft alleen kans van slagen als ze van binnenuit wordt gesteund door de gemeenschap zelf.

Het uitvoeren van projecten in Noordoost-Syrië (AANES), blijft een voortdurende uitdaging. De grootste uitdaging ligt in de Turkse drone-aanvallen die het gebied met regelmaat zwaar treffen. Tot nu toe hebben we onze werkzaamheden kunnen doen zonder fysieke of materiële schade, maar we merken dat het stressniveau onder zowel volwassenen als kinderen langzaam steeds meer toeneemt.

Mede door de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, hebben veel organisaties diverse projecten moeten stopzetten, met name gericht op zelfredzaamheid en werkgelegenheid, maar ook basishulp. Daarmee zijn lokale Ngo’s de laatste strohalm voor veel mensen. Stichting Schlomo werkt nauw samen met haar zusterorganisatie ter plaatse, Syriac Cross for Relief and Development. Door directe hulp zoals voedselpakketten, hygienepakketten en medicijnen, maar ook hulp op de langere termijn zoals waterbronnen, agrarische projecten en livelihoodprojecten.

Recente Nieuwsberichten

Wat er nu allemaal speelt