Libanon

Wat doen wij in Libanon

Libanon

In Libanon staan de oorspronkelijke christelijke inwoners, te midden van een grote stroom vluchtelingen en aanhoudende politieke onrust, op een kwetsbare positie. Deze groep, geboren en getogen in Libanon, lijkt in een precaire situatie te verkeren door de voortdurende problemen in de regio. De traditionele gelijkheid tussen christenen en moslims in Libanon wordt bedreigd door de massale toestroom van vluchtelingen.

De enorme inflatie in Libanon maakt dat zelfs mensen die nog een baan en een gangbaar inkomen hebben, de touwtjes nauwelijks aan elkaar kunnen knopen. Helaas hebben veel bedrijven hun deuren door de steeds verslechterende economische situatie al moeten sluiten en zijn velen werkloos geworden. Daarnaast klinkt ook de bezorgdheid over de verslechterende toegang tot medische zorg door beperkte dekking en toenemende kosten, wat niet alleen resulteert in meer gezondheidsklachten maar ook leidt tot schrijnende gevallen, soms zelfs met fatale gevolgen.

Deze situatie maakt dat vele christenen, voornamelijk jongeren, het land al hebben verlaten, of overwegen te verlaten. Stichting Schlomo werkt nauw samen met haar zusterorganisatie Syriac Youth Union, om christenen in Libanon een perspectief te bieden. Door directe hulp zoals voedselbonnen, voedselpakketten, hygienepakketten, maar ook hulp voor langere termijn zoals livelihoodprojecten.

Recente Nieuwsberichten

Wat er nu allemaal speelt