Libanon

De schrijnende situatie in Libanon is de meesten wel bekend. Een ongekende inflatie, 80% van de bevolking die onder de armoedegrens leeft, Corona dat het land hard heeft getroffen, de oliecrisis en de daaruit voortvloeiende elektriciteit schaarste. De uitslag van de verkiezingen geven voorzichtige reden tot hoop op verbetering van de situatie van de gemiddelde burger, maar de publieke sector zal voorlopig de ondervonden klap nog niet te boven zijn.

De zorg is een hard getroffen sector, en diverse ziekenhuizen hebben, mede als gevolg van de hoge prijzen of het gebrek aan brandstof, noodgedwongen hun deuren moeten sluiten. Recentelijk heeft wederom een ziekenhuis de handdoek in de ring moeten werpen.  Dit betekent een extra belasting op de paar ziekenhuizen die nog open zijn. Zij kiezen ervoor hun activiteiten te beperken tot de behandeling van levensbedreigende aandoeningen, zoals dialyse en hartaandoeningen. De laboratoria in ziekenhuizen zijn namelijk als eerste gesloten.

Onze partner in Libanon, Syriac Youth Union (SYU), heeft een unieke mogelijkheid gekregen mee te werken aan het oprichten van een medisch diagnostisch centrum in de overwegend christelijke wijk Seid al Bouchrieh in Beiroet. Gespecialiseerd in bloedonderzoek, gynaecologie, radiologie, en cardiologie kunnen mensen hier gratis terecht voor de antwoorden op hun gezondheidsvragen en met een beargumenteerde diagnose naar een wel nog open zijnde ziekenhuis voor een eventuele chirurgische ingreep. Kleine behandelingen zullen ter plekke, zonder kosten voor de patienten, uitgevoerd worden.

Locatie en veel apparatuur zijn aanwezig, maar er zijn nog wel operationele kosten.

Daarom dit beroep op u allen. We zijn dringend op zoek naar $35.000,- om dit levensreddende medisch diagnostiek centrum te openen. Via crowd-funding moet het mogelijk zijn dit bedrag bij elkaar te krijgen en zo letterlijk mensenlevens te redden in het toch al zo zwaar getroffen Libanon. Wij rekenen op u!

 


 

The dire situation in Lebanon is well known to most. Unprecedented inflation, 80% of the population living below the poverty line, Corona that has hit the country hard, the oil crisis and the resulting electricity shortage. The results of the elections give cautious reason to hope for an improvement in the situation of the average citizen, but the public sector will not be able to recover from the blow experienced.

Healthcare is a hard-hit sector, and several hospitals, partly due to high prices or lack of fuel,  have been forced to close their doors. Recently, another hospital had to throw in the towel.  This means an additional burden on the few hospitals that are still open. They choose to limit its activities to only treating life-threatening conditions such as dialysis and heart conditions. Hospital laboratories are the first to close.

Our partner in Lebanon, Syriac Youth Union (SYU), has been given a unique opportunity to help establish a medical diagnostic center in the predominantly Christian neighborhood of Seid al Bouchrieh in Beirut. Specializing in blood tests, gynecology, radiology, and cardiology, all people can go here for free to get the answers to their health questions and with a reasoned diagnosis to a hospital that is still open for possible surgery. Minor treatments will be performed on site, at no cost to the patients.

Location and much equipment are already in place, but there are still operational costs.

Therefore, this appeal to you all. We are urgently seeking $35,000 to open this life-saving medical diagnostics center. Through crowd funding it should be possible to raise this amount and thus literally save lives in the already hard-hit Lebanon!

 

 


 

Die meisten Menschen sind sich der katastrophalen Lage im Libanon bewusst. Eine noch nie dagewesene Inflation, 80 % der Bevölkerung, die unterhalb der Armutsgrenze leben, die Corona, die das Land schwer getroffen hat, die Ölkrise und die daraus resultierende Stromknappheit. Die Wahlergebnisse geben Anlass zu vorsichtiger Hoffnung auf eine Verbesserung der Lage des Durchschnittsbürgers, aber der öffentliche Sektor wird sich von diesem Schlag noch nicht erholen können.

Das Gesundheitswesen ist ein stark betroffener Sektor, und mehrere Krankenhäuser waren gezwungen, teilweise aufgrund der hohen Preise oder des völligen Mangels an Diesel,  ihre Türen zu schließen. Vor kurzem musste ein anderes Krankenhaus das Handtuch werfen.  Dies bedeutet eine zusätzliche Belastung für die wenigen Krankenhäuser, die noch geöffnet sind. Sie entscheiden sich dafür, ihre Aktivitäten auf die Behandlung lebensbedrohlicher Krankheiten wie Dialyse und Herzkrankheiten zu beschränken. Krankenhauslabors sind die ersten, die geschlossen werden.

Unser Partner im Libanon, die Syriac Youth Union (SYU), hat die einmalige Gelegenheit erhalten, beim Aufbau eines medizinischen Diagnosezentrums im überwiegend christlichen Viertel Seid al Bouchrieh in Beirut zu helfen. Spezialisiert auf Bluttests, Gynäkologie, Radiologie und Kardiologie, können die Menschen hier kostenlos Antworten auf ihre Gesundheitsfragen erhalten und mit einer fundierten Diagnose in ein Krankenhaus gehen, das noch für mögliche Operationen geöffnet ist. Kleinere Behandlungen werden vor Ort durchgeführt, ohne dass für die Patienten Kosten anfallen.

Der Standort und ein Großteil der Ausrüstung sind bereits vorhanden, aber es fallen noch Betriebskosten an.

Deshalb dieser Appell an Sie alle. Wir suchen dringend 35.000 Dollar, um dieses lebensrettende medizinische Diagnosezentrum zu eröffnen. Durch Crowdfunding sollte es möglich sein, diesen Betrag aufzubringen und damit buchstäblich Leben im ohnehin schwer getroffenen Libanon zu retten. Wir zählen auf Sie!

Help ons helpen

U kunt ons helpen door ons financieel te ondersteunen, dat kan eenvoudig door op de onderstaande knop te drukken.

Contact

Stichting Schlomo
Antillenstraat 24a
7556 AV Hengelo
Nederland

Email: info@schlomo.nl

Gegevens

IBAN: NL05 BUNQ 2042 5377 05
BIC: BUNQNL2A
KvK: 76 15 83 30
RSIN: 86 05 28 157

ANBI

Samenwerkingspartners


SyriaCross
SyriaCross
SyriaCross
syu
SUDEF