Irak

Irak

Voedselpakketten

Op de Vlakte van Nineveh in Irak, waar vroeger meer dan 1,5 miljoen christenen woonden maar nu nog slechts 120 000, ligt de economie aan diggelen.

Huizen, winkels, kantoren en fabrieken zijn door ISIS vernietigd en voor regeringen en veel internationale hulpprogramma’s zijn de overgebleven christenen een niet in het oog springende groep. Velen hebben het financieel zo zwaar dat zij nauwelijks in hun dagelijks onderhoud kunnen voorzien.

In het kader van de Heart-to-Heart actie deden de Europese Syriac Cross en Schlomo organisaties een oproep aan de Suryoye in de diaspora. Daar werd met gulle hand gehoor aan gegeven en dankzij de noeste arbeid van vele inpak- en uitdeelvrijwilligers konden de nodige voedselpakketten uitgedeeld worden.

We beseffen dat dit slechts een druppel op een gloeiende plaat is en blijven ons inzetten om ook meer duurzame oplossingen voor de situatie te faciliteren.

Kerst voor de kinderen

Rond de Kerstperiode denken we ieder jaar aan de kinderen in de thuislanden, die vaak maar zo weinig hebben om naar uit te zien. Ook dit jaar hebben we dankzij vele giften weer mee kunnen werken aan een feestdag voor de kinderen, waar zij voor even hun nijpende thuissituatie konden vergeten. En uiteraard hoort bij feest ook een klein presentje.

Irak

Gesloten beurs projecten

Gesloten beurs projecten zijn die projecten waaraan Schlomo wel meewerkt, maar niet financieel bijdraagt. Leden van het bestuur van Schlomo staan onze partnerorganisaties in de thuislanden bij met kennis en kunde.

Het afgelopen jaar heeft Schlomo in Irak onder andere een bijdrage geleverd aan de volgende projecten:

Trainingcente for Women: in de rollen van Programma Manager en trainer/mentor heeft Schlomo bijgedragen aan het slagen van het door USAID gefinancierde project “Trainingcentre for Women” in Baghdede.

Door Beth Nahrain Organisation for Women (BNOW) werd in Baghdede aan 20 vrouwen een training ‘haarstyliste’ gegeven. In een trimester werd de dames de fijne kneepjes van het vak geleerd. Alle 20 deelneemsters zijn geslaagd voor hun praktijkopdracht.

 

 

Als tweede tak van het project “Trainingscentre for Women”, in partnerschap met USAID hebben 12 vrijwilligers van BNOW een serie van 6 workshoptrainingen gevolgd waarin zij dieper ingegaan zijn op het schrijven en uitwerken van een projectvoorstel. Vanuit Schlomo hebben wij de trainingsmanual voor deze workshops geschreven en hebben we de workshops en ook de trainers digitaal begeleid.

Als afsluitende opdracht hebben de vrijwilligers een projectvoorstel voor de bouw van een ziekenhuis op Nineveh Plains geschreven. Wie weet waar dat nog toe kan leiden!

Computertraining: in de rol van fondsenwerver heeft Schlomo deel uitgemaakt van een team dat voor een Duitse sponsor een project voor computertraining voor 80 vrouwen tussen de 17-25 jaar uitgewerkt heeft. Genoemd project is door BNOW in december gestart in het trainingscentrum in Baghdede. De eerste groep cursisten heeft ondertussen hun eindopdracht afgerond en de cursus is niet alleen positief ervaren, maar ook geroemd wegens de diepgang die geboden werd. Schlomo is vereerd haar steentje hieraan bij te hebben mogen dragen.

 

 

Het verhaal van Ronak

"Met het verhaal van Ronak komen veel puzzelstukjes samen. Oorspronkelijk afkomstig uit Sinjar, nu wonend in Qaraqosh. Gevlucht voor ISIS vond zij hier een veilige plek. Hoewel afgestudeerd, bleek het voor haar niet mogelijk een baan te vinden om haar gezin te onderhouden. 

Zij kwam in contact met Beth Nahrain Organisation for Woman (BNOW) en volgde daar de door Schlomo mede geinitieerde USAID empowerment training voor vrouwen. Ronak is iemand die graag de handen uit de mouwen steekt, en toen BNOW via de Schmitz Stiftung de kans kreeg een computercursus voor vrouwen aan te bieden, hielp Ronak met haar kennis en kunde van harte mee. 

In april 2020 klopte Shai Fund bij BNOW aan of zij als uitvoerend partner wilde participeren in een  livelyhood project van het Aurora Fund. BNOW is in samenwerking met Schlomo op zoek gegaan naar relevante bedrijfsplannen. Toen Ronak met haar bedrijfsplan kwam, was er geen spoor van twijfel: een onderscheidend concept en Ronaks doorzettingsvermogen is een gedroomde combinatie. Ronak is een voorbeeld voor vrouwen op Nineveh Plains, hoe moeilijk het ook was, ze is zichzelf blijven ontwikkelen en is nu in staat voor haar gezin te zorgen alsook de economie van Nineveh Plains een boost te geven"


Contact

Stichting Schlomo
Antillenstraat 24a
7556 AV Hengelo
Nederland

Email: info@schlomo.nl

Gegevens

IBAN: NL05 BUNQ 2042 5377 05
BIC: BUNQNL2A
KvK: 76 15 83 30
RSIN: 86 05 28 157

ANBI

Samenwerkingspartners


SyriaCross
SyriaCross
SyriaCross
syu
SUDEF